Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Kompleksowa opieka nad pacjentem z cukrzycą typu 2 – interwencja wieloczynnikowa (diabetologia)

Sesja 1
21:30
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Kompleksowa opieka nad pacjentem z cukrzycą typu 2 – interwencja wieloczynnikowa.

Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce prawie 3 mln osób choruje na cukrzycę. W tej liczbie mieści się ok. 30% osób niezdiagnozowanych. Główną przyczyną zgonów pacjentów z cukrzycą są choroby układu sercowo-naczyniowego, co sprawia, że cukrzyca skraca przewidywaną długość życia o ok. 6 lat. Ryzyko zgonu w cukrzycy determinują najsilniej stopień wyrównania glikemii, wartość ciśnienia tętniczego oraz stężenie cholesterolu LDL. Istotny rokowniczo jest również fakt palenia papierosów. Wykazano, że interwencja wieloczynnikowa zmierzająca do wyrównania glikemii, regulacji ciśnienia tętniczego oraz uzyskania zalecanych stężeń cholesterolu LDL doprowadza do wydłużenia życia pacjentów z cukrzycą. Podstawą planowania terapii tych chorych jest właściwa stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego, której zasady podano we wspólnych zaleceniach ESC i EASD w 2019r.

Ogólny cel glikemiczny HbA1c poniżej 7% z unikaniem hipoglikemii.

Cel leczenia nadciśnienia tętniczego 130-120mmHg/ 80-70mmHg.

Cel kontroli lipidów wg grupy ryzyka sercowo-naczyniowego.

Współcześnie leczenie cukrzycy to właściwa kontrola wymienionych czynników ryzyka w oparciu o ich stratyfikację, indywidualizacja celów i metod terapeutycznych mająca na celu zarówno unikanie powikłań cukrzycy i wydłużenie życia a także utrzymanie lub nawet poprawa jakości życia.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.