Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Krzysztof J. Filipiak prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (cztery specjalizacje). Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Były prodziekan i prorektor WUM. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM. Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”, obecny redaktor wykonawczy „Cardiology Journal”. Propagator wiedzy medycznej w mediach społecznościowych (profil Instagram: profkrzysztofjfilipiak; konto FB: Profesor Krzysztof J. Filipiak – łącznie ponad 15000 obserwujących). Wychowawca i nauczyciel, promotor 21 doktoratów, w tym 10 z wyróżnieniem, opiekun 4 habilitacji, opiekun 10 specjalizacji z kardiologii i 7 z chorób wewnętrznych;