Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Andrzej Januszewicz prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Januszewicz, Narodowy  Instytut Kardiologii 
 
Przebieg kariery naukowej
 
Ukończenie studiów:  1981 rok, I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie 
Stopień doktora nauk medycznych - 1986 rok
Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych -  1993 rok
Tytuł naukowy profesora nauk medycznych - 1998 rok 
Staż podyplomowy w I Klinice Chorób Wewnętrznych  kierowanej przez Profesora Jana Tatonia.
 
 • W latach  1982 - 1983 stypendysta w Departament of Hypertension Cornell University Medical Center w Nowym Jorku, kierowanym przez profesora Johna Laragh.

 • W latach  1984 - 1985 stypendysta w Departament of Hypertension Ochsner Medical Fundation w Nowym Orleanie, kierowanym przez Profesora Edwarda Frohlicha.
 
 • W latach  1986 - 1998 asystent a następnie adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie kierowanej przez Profesora Włodzimierza Januszewicza.

 • Od 1998 do 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie kierowanej przez Profesora Marka Sznajdermana.

 • Od 2000 roku jest Kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie do lipca 2015 roku pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej VII Kadencji
 
 • Od 2010 roku  jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. 
 
 • Od 2019 r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie hipertensjologii.

 • Od 2020 r. pełni funkcję Sekretarza Europen Society of Hypertension.
 
Główne osiągnięcia w pracy kliniczno-naukowej : 
 
1 . w latach 1982 – 1984 uczestniczył jako Stypendysta w Cornell University , Nowy Jork w pracach Zespołu , który jako jeden z pierwszych na świecie przedstawił budowę i własności hormonu produkowanego przez przedsionki serca – wyniki pracy opublikowane w Nature w 1984 roku .
 
2 . W latach 1985 – 1998 uczestniczył w międzynarodowych badaniach doświadczalnych i klinicznych nad rolą układu renina-angiotesyna-aldosteron , układu współczulnego , układu peptydów natriuretycznych oraz endoteliny w patogenezie nadciśnienia pierwotnego i wtónego – publikacje m innymi w Hypertension , Journal of Hypertension , Journl of Clinical Investigation . 
 
3 . W latach 1998 – 2013 wraz z Zespołem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego IK – zwłaszcza we współpracy z dr hab. Mariolą Pęczkowską – oraz we współpracy z Uniwersytetem we Freiburgu uczestniczył w badaniach nad podłożem genetycznym guza chromochłonnego – wyniki pracy opublikowane m innymi dwukrotnie w New England Journal of Medicine .
 
4 . W latach 1998 – 2013 wraz z Zespołem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego IK – zwłaszcza we współpracy z dr hab. Mariolą Pęczkowską oraz dr Aleksandrem Prejbiszem – oraz we współpracy z Uniwersytetem we Fraiburgu uczestniczył w badaniach nad charakterystyką kliniczną nowego zespołu chorobowego – tzw zespołu paraganglioma – pcheochromocytoma – wyniki opublikowane m innymi w Lancet Oncology , JAMA , American Journal of Human Genetics , Journal of Clinical Oncology .
 
W 2015 roku wraz z dr Aleksandrem Prejbiszem  i Zespołem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego oraz Uniwersytetem w Dusseldorfie [prof. Christian Rump] , Niemczech opisano nowy rodzinnie występujący zespół chorobowy tzw wąskich tętnic nerkowych – wyniki opublikowane w Kidney International.   
 
5 . Od 2008 roku wraz z Zespołem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej kierowaną przez prof. Adama Witkowskiego uczestniczy w badaniach nad diagnostyką nadciśnienia naczyniowo-nerkowego , pierwotnego hiperaldosteronizmu oraz nad zabiegowym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego – m innymi denerwacją nerek , ingerencją w czynność baroreceptorów szyjnych i wytworzeniem terapeutycznej przetoki tętniczo-żylnej – wyniki opublikowane m innymi w Hypertension i Lancet .
 
6 . Od 2006 roku wraz z Zespołem Kliniki z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej kierowaną przez prof. Adama Witkowskiego oraz Kliniką Wad Wrodzonych Serca kierowaną przez prof. Piotra Hoffmana rozwija badania nad nadciśnieniem tętniczym opornym i obturacyjnym bezdechem sennym – wyniki opublikowane m innymi w Journal of Human Hypertension  , Hypertension , American Journal of Hypertension .
 
Prof. Andrzej Januszewicz jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych - Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego [pełnił funkcję prezesa w latach 2004 – 2006] oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, International Society of Hypertension, European Society of Hypertension, European Society of Cardiology oraz European Society For Clinical Investigation. Otrzymał nominacje: Fellow of the European Society of Cardiology oraz International Fellow of the Council for High Blood Pressure of the American Heart Association.
 
Prof.  Andrzej Januszewicz jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji  krajowych i zagranicznych, w takich czasopismach jak: Nature, Nature Genetics, New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet-Oncology, Hypertension, Kidney International, Journal of Hypertension, Journal of Clinical Endocrinology, Current Opinion in Cardiology, American Journal of Human Genetics, JAMA.
Jest również współautorem i autorem monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów poglądowych z zakresu nadciśnienia tętniczego. Ponadto jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. 
 
Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz indeks-H
 
Cytowania ogółem: 3.999 , Indeks Hirscha: 24, IF : 576
 
Ważniejsze wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych
 • 1998 rok: indywidualna nagroda Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadciśnienia tętniczego
 • 2002 rok nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Borowicza
 • 2002 rok nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
 • 2008 rok trzyletnie subsydium profesorskie w tegorocznej edycji programu „Mistrz”, FNP
 
Prowadzone obecnie współprace międzynarodowe :
Niemcy :
·      Monachium – prof. Martin Reincke
·      Drezno – prof. Graeme Eisenhofer
·      Berlin – prof. Marcus Quinkler
·      Erlangen – prof. Roland Schmieder
·      Dusseldorf – prof. Christian Rump
·      Freiburg – prof. Hartmut Neumann

Francja 
·       Paryż – prof. PF Plouin , prof. Xavier Jeunemaitre

Holandia
·       Nejmegen – prof. Jacques Lenders , prof. Jaap Deinum