Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Jacek Fijuth prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth jest Kierownikiem Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Członek Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Autor ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych. Autor ogólnopolskich rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu skojarzonego leczenia nowotworów. Nauczyciel akademicki, promotor ponad dwudziestu przewodów doktorskich.