Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Grzegorz Dzida prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, diabetolog. Kieruje Oddziałem Diabetologii Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest ekspertem zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i członkiem Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Za działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego studentów medycyny i lekarzy nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za działalność popularyzatorską i edukacyjną na rzecz cukrzycy Nagrodą Zaufania „Złoty Otis 2017”.