Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Damian Tworek dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Damian Tworek, profesor UM, absolwent Wydziału Lekarskiego, obecnie profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej. Odbył staże naukowe w Holandii, Belgii i Kanadzie. Autor szeregu prac i doniesień dotyczących patomechanizmów astmy i POChP.