Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Barbara Skrzydło-Radomańska prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska pracuje w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przedmiotem jej zainteresowania są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz fizjologia wydzielania żołądkowego i sposoby leczenia jej zaburzeń. Zainteresowania te znalazły odbicie w badaniach realizowanych podczas stypendiów naukowych w ośrodkach uniwersyteckich we Francji. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą. Aktywnie uczestniczy w podyplomowym kształceniu lekarzy.