Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Opieka ambulatoryjna w POZ nad chorym z wszczepionym urządzeniem (kardiologia)

Sesja 2
19:10
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Opieka ambulatoryjna w POZ nad chorym z wszczepionym urządzeniem.
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Streszczenie
            W Polsce każdego roku wykonuje się ponad 43 tysiące zabiegów związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi. Pobyt w szpitalu związany z procedurą zwykle nie przekracza 48 godzin. Poza pierwszym okresem 3 miesięcy od zabiegu kolejne kontrole w ośrodku wszczepiającym odbywają się co 3-12 miesięcy. Stąd też konieczna jest współpraca pomiędzy lekarzami oddziałów kardiologicznych oraz sprawujących opiekę ambulatoryjną dla uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego. Większość problemów zdrowotnych pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami nie ma związku z działaniem urządzenia, a jest spowodowana progresją choroby podstawowej, chorobami towarzyszącymi, stanami ostrymi i działaniami niepożądanymi leków. Ich leczenie nie wymaga kontroli urządzenia. Problemy związane z samym układem, choć rzadkie wymagają jednak intensywnego postępowania. Do najważniejszych powikłań chirurgicznych należą powikłania krwotoczne i infekcyjne. Zwłaszcza te ostatnie muszą być brane pod uwagę u gorączkujących chorych, nawet wiele miesięcy po zabiegu. Powikłania chirurgiczne powinny być leczone w ośrodku implantującym. Nie należy pod żadnym pozorem nakłuwać krwiaka kieszonki urządzenia. Na nieprawidłową pracę układu mogą wskazywać następujące objawy: utraty przytomności, stany przedomdleniowe, kołatania serca, obniżenia tolerancji wysiłku, terapie wysokoenergetyczne, zwłaszcza liczne, częstoskurcze komorowe, które nie spowodowały interwencji ICD. Standardowe badanie elektrokardiograficzne może pomóc w ustaleniu przyczyny obserwowanych objawów.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.