Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Symptomatologia, podstawowe badania uzupełniające i strategia postepowania z chorym z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, kiedy skierować do kardiologa? Jak postępować z chorym po OZW w warunkach opieki ambulatoryjnej? (kardiologia)

Sesja 6
33:12
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Symptomatologia, podstawowe badania uzupełniające i strategia postepowania z chorym z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, kiedy skierować do kardiologa? Jak postępować z chorym po OZW w warunkach opieki ambulatoryjnej?
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Termin „przewlekłe zespoły wieńcowe” obejmuje pacjentów, u których rozpoznawaliśmy tzw. stabilną chorobę wieńcową, obejmującą pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej, u których występują przewlekłe stabilne objawy dusznicy pod postacią bólu lub duszności, a także chorych ze świeżo rozpoznaną niewydolnością serca lub dysfunkcją lewej komory u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej. Dodatkowe, duże subpopulacje chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi obejmują pacjentów po ostrym zespole wieńcowym, po rewaskularyzacji, z podejrzeniem postaci naczynioskurczowej lub mikronaczyniowej, a także pacjenci bezobjawowi, u których rozpoznano chorobę wieńcową w badaniach przesiewowych np. Angio tomografia tętnic wieńcowych lub próba wysiłkowa. 

Podsumowując wykład należy stwierdzić:
 • Przewlekłe zespoły wieńcowe stanowią bardzo duży problem kliniczny.
 • Współczesne leczenie farmakologiczne przewlekłych zespołów wieńcowych jest bardzo skuteczne.
 • Ryzyko powikłań jest niskie, niezależnie od przyjętej strategii- zachowawczej/inwazyjnej.
 • Kluczowe znaczenie ma ilościowa ocena niedokrwienia np. SPECT i wstępna obrazowa ocena nieinwazyjna np. angio CT.
 • Większość pacjentów nie ma istotnego (>10%) niedokrwienia ani istotnych zwężeń w badaniach nieinwazyjnych.
 • Nie wszyscy pacjenci nawet z udokumentowanym niedokrwieniem i obecnością zwężeń w angio CT (poza LM), muszą być poddani rewaskularyzacji.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.