Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Przewlekłe białaczki limfoidalne

Sesja 10
22:07
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Przewlekłe białaczki limfoidalne
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

Do przewlekłych białaczek limfoidalnych zalicza się przewlekłą białaczka limfocytową (CLL, PBL), białaczkę prolimfocytową (PLL), białaczkę włochatokomórkową (HCL)  i białaczkę dużych ziarnistych limfocytów (LGLL). Przewlekła białaczka limfocytowa  jest najczęstszym typem białaczki w krajach zachodnich, z zachorowalnością wynoszącą 4,2/100000/rok. U osób w wieku powyżej 80 lat zachorowalność wzrasta nawet do ponad 30/100000/rok. Mediana wieku w chwili rozpoznania wynosi 72 lata.  Przebieg kliniczny PBL  jest bardzo różnorodny, co wynika z jej dużej heterogenności biologicznej. Około 30 proc. chorych w chwili rozpoznania nie ma żadnych objawów choroby i zgłasza się do lekarza wyłącznie z powodu limfocytozy wykrytej przypadkowo w rutynowej morfologii krwi obwodowej. U pozostałych chorych objawy zależą od zaawansowania choroby ( powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie śledziony, wątroby, niedokrwistość i małopłytkowość).  Podstawowym kryterium diagnostycznym jest monoklonalna limfocytoza B-komórkowa >5,00 × 103/µl, o charakterystycznym immunofenotypie, trwająca co najmniej 3 miesiące. Większość chorych na PBL nie wymaga leczenia po rozpoznaniu choroby, jednak chorzy z aktywną, progresywną białaczką powinni być leczeni. Infekcje są najczęstszym powikłaniem PBL. Pozostałe białaczki limfoidalne występują rzadziej i powinny być zawsze diagnozowane i leczone w specjalistycznym ośrodku hematologicznym. Większość chorych z białaczką włochatokomórkową (HCL) ma pancytopenię i splenomegalię podczas rozpoznania. Leczenie kladrybiną umożliwia uzyskanie wieloletnich remisji u większości chorych na HCL. Białaczka prolimfocytowa charakteryzuje się znaczną limfocytozą i splenomegalią i należy do białaczek o najgorszym rokowaniu. Białaczka dużych ziarnistych limfocytów przebiega ze znaczną neutropenią i występuje często w przebiegu chorób autoimmunizacyjnych, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów.
 
 
 
 
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.