Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Pokrzywka przewlekła diagnostyka i postępowanie z chorym w POZ (alergologia)

Sesja 2
21:15
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Pokrzywka przewlekła – diagnostyka i postępowanie z chorym w POZ
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie:
Pod pojęciem pokrzywki kryje się heterogenny zespół schorzeń o zróżnicowanej etiologii i patogenezie, dla których wspólną cechą jest występowanie na skórze bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego. Bąbel pokrzywkowy jest to wykwit wyniosły ponad poziom skóry, barwy porcelanowobiałej lub różowej, który szybko powstaje i ustępuje w ciągu 24 godzin bez pozostawienia śladu. Typową cechą pokrzywki jest również silny świąd, który może także pojawiać się przed wystąpieniem bąbli, a drapanie skóry powoduje najczęściej wysiew nowych zmian chorobowych (dermografizm). W zależności od czasu trwania procesu chorobowego, pokrzywkę dzieli się na ostrą i przewlekłą; umowną granicą czasową jest okres 6 tygodni od pierwszego wysiewu bąbli. Postępowanie diagnostyczne w pokrzywce obejmuje szczegółowy wywiad, podstawową diagnostykę laboratoryjną, w wybranych przypadkach rozszerzoną diagnostykę (m. in. badanie hormonów tarczycy, oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwjądowych i przeciwtarczycowych, przeciw Helicobacter pylori, badania w kierunku WZW, poziom i aktywność C1-INH). Badania alergologiczne (punktowe testy skórne i poziom swoistych IgE) są celowe jedynie u chorych, u których podejrzewamy alergię IgE zależną na alergeny powietrznopochodne lub pokarmowe. W leczeniu objawowym stosuje się przede wszystkim leki przeciwhistaminowe II generacji (loratadyna, cetyryzyna, desloratadyna, feksofenadyna, bilastyna, rupatadyna), które dzięki dobremu profilowi bezpieczeństwa (brak działania sedatywnego oraz wpływu na układ krążenia) mogą być stosowane w terapii przewlekłej. U chorych nie reagujących na standardową dawkę tych leków, zaleca się jej zwiększenie w stosunku do dawek terapeutycznych do 4-krotnej dawki dobowej. Leki przeciwhistaminowe I generacji nie są zalecane w leczeniu pokrzywki. Dla pacjentów z ciężkimi postaciami pokrzywki jako terapię trzeciego  rzutu, zaleca się stosowanie omalizumabu – leku biologicznego z grupy przeciwciał monoklonalnych anty-IgE. 

Referencje:
1.     Nowicki RJ, Grubska-Suchanek E, Jahnz-Rózyk K i wsp. Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergologia Polska 2020; 7,1:31-39.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.