Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Pacjent z zaburzeniami czynności tarczycy – rozdział kompetencji diagnostycznych pomiędzy lekarzem medycyny rodzinnej a specjalistą (endokrynologia)

Sesja 5
41:23
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Pacjent z zaburzeniami czynności tarczycy – rozdział kompetencji diagnostycznych pomiędzy lekarzem medycyny rodzinnej a specjalistą
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Przygotowana przeze mnie prezentacja ma na celu wskazanie możliwych trudności diagnostycznych bądź pomyłek wynikających z ograniczenia – na poziomie POZ – dostępnej diagnostyki czynnościowej tarczycy jedynie do kilku najważniejszych badań (TSH, FT3, FT4), których wyniki mogą okazać się mylące. 

Dzieje się to zwłaszcza wtedy, kiedy nie funkcjonuje adekwatne sprzężenie zwrotne ujemne w osi podwzgórze-przysadka-gruczoł tarczowy. 

Nie znaczy to jednak, że lekarz POZ nie może – na podstawie uzyskanych wyników oraz badania podmiotowego i przedmiotowego – wdrożyć prawidłowego wstępnego postępowania leczniczego.

Prezentacja kończy się dwoma przeźroczami podsumowującymi propozycje postępowania lekarza POZ w przypadku nadczynności i niedoczynności tarczycy, tak jawnej, jak i subklinicznej, oraz z uwzględnieniem przypadków podejrzanych o przysadkowe źródło zaburzeń czynności tarczycy (tzn. przypadków z niefunkcjonującym sprzężeniem zwrotnym pomiędzy tarczycą a przysadką); te ostatnie przypadki należy pilnie przekazać do diagnostyki leczenia specjalistycznego. 

Dodatkowo wskazano na modyfikację postępowania z zastosowaniem leków przeciwtarczycowych bądź L-tyroksyny u kobiet ciężarnych. Zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z równocześnie występującej niedoczynności kory nadnerczy.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.