Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Nowoczesna farmakoterapia cukrzycy typu 2

Sesja 8
30:10
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Nowoczesna farmakoterapia cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

Cukrzyca typu 2 jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych dotykających ludzi na całym globie. Na świecie choruje nią ponad 400 mln pacjentów, w naszym kraju zaś prawie 3 miliony osób. Diagnoza cukrzycy typu 2 niesie ze sobą poważne konsekwencje, z których jedną jest skrócenie oczekiwanego czasu przeżycia o kilka lat, głównie w wyniku przedwczesnych zgonów sercowo-naczyniowych. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed lekarzami opiekującymi się pacjentami z cukrzycą typu 2 jest zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Należy pamiętać, że leczenie tej jednostki chorobowej, aby było skuteczne, musi być wieloczynnikowe, tzn. obejmować zarówno terapię hipoglikemizującą, jak i leczenie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, otyłości, zachęcenie chorego do rzucenia palenia tytoniu. Leczenie hipoglikemizujące ma charakter progresywny i jest etapami dostosowane do postępującego charakteru schorzenia. O ile nie ma przeciwskazań lub nietolerancji leku, to farmakoterapię w cukrzycy typu 2 rozpoczynamy od metforminy, której wdrożeniu powinno towarzyszyć postępowania behawioralne – dieta i ćwiczenia fizyczne. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie należy zwlekać z intensyfikacją postępowania farmakologicznego. Na wczesnym etapie po wdrożeniu metforminy przy wyborze kolejnego leku należy wziąć pod uwagę współistniejącą chorobę sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobę nerek oraz niewydolność serca, a także czynniki ryzyka ich wystąpienia. W takiej sytuacji lekami preferowanymi są niektórzy agoniści receptora GLP-1 oraz flozyny. Preferowaną pierwszą terapią iniekcyjną są agoniści receptora GLP-1. Terapię insuliną, którą należy wdrożyć po wyczerpaniu możliwości terapii nie-insulinowej, należy rozpocząć od preparatu bazalnego. Warto utrzymać – o ile to możliwe- w terapii skojarzonej z insuliną leki doustne lub agonistę receptora GLP-1.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.