Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Niedokrwistości

Sesja 11
21:39
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Niedokrwistość jest to stan chorobowy, w którym dochodzi do spadku stężenia hemoglobiny(hgb), liczby krwinek czerwonych  i hematokrytu (hct) poniżej wartości prawidłowych charakterystycznych dla danej płci i wieku. Według definicji WHO niedokrwistość rozpoznajemy w przypadku obniżenia stężenia hgb: u mężczyzn  < 13 g/dl (7,7 mmol/l), u kobiet  przy poziomie Hb<12g/dl (7,4mmol/l), u kobiet w ciąży <11 g/dl. Przy interpretacji badania morfologii krwi obwodowej bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na takie parametry jak: MCV (mean corpuscular volume)/średnia objętość krwinki czerwonej, MCH (mean corpuscular hemoglobin/średnia masa hemoglobiny) i MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration)/średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej). Obniżone MCV jest charakterystyczne dla niedokrwistości mikrocytarnych (niedobór żelaza, talasemia), a podwyższone dla makrocytarnych (niedobór witaminy B12, kwasu foliowego). Obniżone MCH i MCHC charakteryzuje tzw. niedokrwistości niedobarwliwe (hipochromiczne) np. niedokrwistości z niedoboru żelaza. A zatem przyglądając się uważnie takim parametrom jak MCV, MCH i MCHC możemy wiele wywnioskować odnośnie przyczyny niedokrwistości

Prezentacja poświęcona jest  przede wszystkim niedokrwistościom niedoborowym, z którymi w praktyce lekarskiej spotykamy się najczęściej. Najczęstszą postacią  jest niedokrwistość związana z deficytem żelaza. W krajach rozwijających się dotyczy ona nawet 40% populacji. W krajach rozwiniętych niedobór żelaza występuje u około 5% populacji, a w grupie kobiet miesiączkujących może sięgać 20%. Niezwykle istotne jest wykrycie i w miarę możliwości wyeliminowanie przyczyny niedoboru żelaza. Preferowaną drogą suplementacji Fe jest podanie doustne. Warto pamiętać, że leczenie powinno trwać co najmniej 3 miesiące po wyrównaniu stężenia hgb aby uzupełnić zapasy Fe i zapobiec nawrotowi niedokrwistości. Kolejną pod względem częstości niedokrwistością niedoborową jest niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, a zwłaszcza jej szczególna postać, o tle autoimmunologicznym – niedokrwistość Addisona-Biermera. Trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku niedoboru kwasu foliowego, niedobór witaminy B12 może powodować nie tylko niedokrwistość makrocytarną, ale również leukopenię i małopłytkowość. 

W przypadku współistnienia niedokrwistości z takimi nieprawidłowościami w badaniach biochemicznych jak podwyższone stężenie bilirubiny pośredniej i dehydrogenazy mleczanowej należy pomyśleć o hemolizie jako przyczynie anemii. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości hemolitycznej jest obecność autoprzeciwciał (tzw. autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna), leczeniem z wyboru jest wówczas steroidoterapia.

Towarzyszące niedokrwistości inne cytopenie (leukopenia, małopłytkowość) powinny zawsze wzbudzić niepokój lekarza ponieważ mogą być spowodowane chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, przerzutami guzów litych do szpiku, stanami związanymi z niewydolnością hematopoezy takimi jak  zespoły mielodysplastyczne czy niedokrwistość aplastyczna. Pancytopenia wymaga zawsze pilnej diagnostyki hematologicznej. 
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.