Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Chory z utratami przytomności. Diagnostyka i leczenie omdleń (kardiologia)

Sesja 1
19:00
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Streszczenie wykładu „Chory z utratami przytomności. Diagnostyka i leczenie omdleń”

Omdlenie jest jedną z form utraty przytomności. Należy umieć odróżnić je od innych przyczyn utrat przytomności, jak: padaczka, śpiączki metaboliczne czy krwawienie śródmózgowe. Pierwszym etapem diagnostyki jest ocena wstępna, która składa się z: zebrania wywiadu, badania przedmiotowego, pomiaru ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej oraz wykonania standardowego EKG. Jeśli po tej ocenie przyczyna omdlenia pozostaje nadal niejasna, należy przeprowadzić stratyfikację ryzyka istotnych powikłań, aby zaplanować dalszą diagnostykę. Zależy ona głównie od typu omdlenia – czy jest to omdlenie kardiogenne, w którym rokowanie może być poważne, czy też odruchowe, zwykle rokujące dobrze. W omdleniach kardiogennych głównym celem jest zarejestrowanie rytmu serca podczas samoistnego omdlenia, natomiast w omdleniach odruchowych mamy do dyspozycji: 3-minutową próbę pionizacyjną, test pochyleniowy i masaż zatoki szyjnej. Leczenie omdleń kardiogennych zależy od typu arytmii oraz stanu serca natomiast w omdleniach odruchowych najważniejsze jest postępowanie niefarmakologiczne. W wyjątkowych przypadkach można myśleć o wszczepieniu stymulatora (starszy chory z długotrwałą asytolią), leki są zwykle mało skuteczne (alfa-agoniści lub fludrokortyzon), a nowe metody leczenia obejmują kardioneuroablację w asystolicznych omdleniach odruchowych i chirurgiczną denerwację zatoki szyjnej.  
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.