Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii - leki przeciwkrzepliwe w kardiologii jaką przyjąć strategię leczenia? (kardiologia)

Sesja 11
26:13
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
W Polsce około 500 tysięcy pacjentów cierpi z powodu różnych form migotania przedsionków. U większości z nich rozpoznaje się tzw. niezastawkowe migotanie przedsionków (NAF), czyli takie, które nie jest związane wszczepioną mechaniczną protezą zastawkową oraz nie rozpoznano u nich umiarkowanego do ciężkiego zwężenia zastawki mitralnej (zwykle o etiologii reumatycznej). Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2016 roku u chorych z NAF mającymi wskazania do leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi w przypadku rozpoczynania leczenia należy wdrożyć bezpośrednie inhibitory czynników krzepnięcia (NOAC/DOAC) preferencyjnie do antagonistów witaminy K (VKA). Zamianę leczenia na NOAC/DOAC można rozważyć także u pacjentów, u których obserwuje się labilne wartości INR. W okresie pandemii SARS-CoV 2, ESC zaleca zamianę leczenia VKA na NOAC/DOAC u wszystkich pacjentów z NAF. NOAC/DOAC mają co najmniej taką samą skuteczność w zapobieganiu epizodom zatorowo-zakrzepowym jak VKA przy mniejszym ryzyku krwawień, szczególnie krwawień śródczaszkowych i udarów krwotocznych. Skuteczność i bezpieczeństwo NOAC/DOAC uzyskane w badaniach stanowiących podstawę ich rejestracji do stosowania w praktyce klinicznej potwierdzono w badaniach rejestrowych. U chorych leczonych NOAC/DOAC należy kontrolować czynność nerek monitorując eGFR z częstotliwością co: wartość eGFR/10 miesięcy. U chorych leczonych NOAC/DOAC w okresie przygotowania do planowego zabiegu chirurgicznego nie należy stosować terapii „pomostowe” a jedynie wstrzymywać podawanie leku na czas określony w zaleceniach, na podstawie ryzyka krwotocznego zabiegu, wartości eGFR oraz rodzaju stosowanego leku.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.