Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Tomasz Klupa prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa jest kierownikiem Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkiem Zarządu Central European Diabetes Association (Federation of International Danube Symposia on Diabetes Mellitus). Główne osiągnięcia naukowe Prof. Tomasza Klupy wiążą się z badaniami nad monogenowymi postaciami cukrzycy a także nad zastosowaniem zaawansowanych technologii w leczeniu przede wszystkim cukrzycy typu 1.
Dorobek naukowy Prof. Tomasza Klupy obejmuje ponad 150 prac oryginalnych. Całość publikacji obejmuje niemal 250 opublikowanych prac o sumarycznym Impact Factor ponad 190, prace te były cytowane ponad 900 razy. Jest autorem 18 rozdziałów książkowych (w tym międzynarodowych), autorem dwóch podręczników.