Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Piotr Sieroszewski prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski zajmuje się ultrasonografią od ponad 25 lat. Jest specjalistą w położnictwie i ginekologii oraz perinatologii, współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi, w tym FMF od ponad 15 lat, kierownik Katedry i Kliniki w UM w Łodzi. 
Tworzył podstawy nowoczesnej ultrasonografii i diagnostyki położniczo-ginekologicznej a od 2007 roku prowadzi Klinikę Medycyny Płodu i Ginekologii zajmując się kompleksowo diagnostyką i leczeniem kobiet cierpiących z powodu endometriozy.
Rozwinął współpracę z profesorem Kyprosem Nicolaidesem, organizując regularnie kongresy z Jego udziałem (pierwszy w 2005 roku w Łodzi - 1200 uczestników), które stały się cyklicznym forum wymiany aktualnej myśli naukowej i klinicznej stymulując rozwój nowoczesnego położnictwa i ginekologii w Polsce.
Profesor Sieroszewski wyszkolił wielu specjalistów pracujących uniwersyteckim ośrodku referencyjnym w Łodzi, którzy tworzą od wielu lat zespół prowadzący kompleksową diagnostykę i terapię ginekologiczno-położniczą.