Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Piotr Radwan prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. med. Piotr Radwan, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pracuje w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Główne zainteresowania: choroby przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych chorób zapalnych jelit, roli zaburzeń immunologicznych w schorzeniach przewodu pokarmowego, choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
Doktorat i habilitacja - poświęcone immunopatologii w rozwoju i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Autor i współautor ponad 220 prac naukowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG) i European Crohn’s Colitis Organisation (ECCO).