Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Michał Nowicki prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab n. med. Michał Nowicki, specjalista nefrolog, hipertensjolog i transplantolog, od 17 lat kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w latach 2016-2019. Zajmuje się naukowo i zawodowo zaburzeniami metabolicznymi w chorobach nerek i nadciśnieniu tętniczym oraz problematyką rzadkich chorób dziedzicznych. Prowadzi działalność społeczną i edukacyjną dla młodzieży w dziedzinie zdrowego stylu życia, w tym żywienia, sportu i rekreacji.