Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Marek Synder prof. dr hab. n. med.

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje (2014–2018). Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej (2001–2004).
Przedstawiciel EFORT i SICOT z ramienia PTOiTr. Członek wielu Towarzystw naukowych na świecie (EFORT, EPOS, AAOS, SICOT). Członek Honorowy Argentyńskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.
Główne zainteresowania: aloplastyka stawów, wydłużanie kończyn, ortopedia dziecięca.