Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Małgorzata Karbownik-Lewińska prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska jest specjalistą w zakresie endokrynologii i chorób wewnętrznych. Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Endokrynologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz konsultantem w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Badania naukowe prof. Karbownik-Lewińskiej dotyczą głównie dysfunkcji tarczycy u kobiet w wieku prokreacyjnym oraz zapobiegania nadmiernemu stresowi oksydacyjnemu. Tej tematyce najczęściej poświęcone są wykłady wygłaszane przez prof. Karbownik-Lewińską na konferencjach krajowych i międzynarodowych.