Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Tadeusz Robak prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i w Wojewódzkim Wielospecjalistycznum Centrum Onkologii i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi, gdzie pełni funkcję kierownika Oddziału Hematologii – Kliniki Hematologii. W latach 1983/84 odbył roczny staż naukowy w Royal Postgraduate Medical School i Hammersmith Hospital w Londynie, gdzie pracował pod kierunkiem światowej sławy hematologa prof. Johna Goldmana. Zainteresowania Prof. Robaka obejmują hematologię i farmakologię kliniczną, w szczególności patogenezę i leczenie chorób układu krwiotwórczego, w tym immunologię białaczek i leki przeciwnowotworowe.   Opublikował   ponad 600 prac naukowych, 5 monografii i ponad 30 rozdziałów w książkach i podręcznikach, krajowych i zagranicznych.      

Prowadzi wykład: