Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Kazimierz Niemczyk prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny.  Specjalista Otorynolaryngolog, Audiolog, Foniatra.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi w latach 2010-2012, obecnie członek Zarządu Głównego PTORL, członek honorowy PTORL. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki 2018-2020. 
Specjalizuje się w mikrochirurgii w zakresie głowy i szyi, szczególnie w otochirurgii i w otoneurochirurgii.