Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Katarzyna Cypryk prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Internista i diabetolog. Obecnie kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem  Zespołu Ekspertów do spraw Zaleceń Klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest członkiem Zarządu Głównego PTD i Przewodniczącą Sekcji Diabetologii Położniczej.