Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Joanna Góra-Tybor prof. dr hab. n. med.

Prof. nadzw. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1990r. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z terapią chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, w szczególności przewlekłej białaczki szpikowej i nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL ujemnych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych min.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology, Leukemia and Lymphoma, a także licznych rozdziałów w podręcznikach hematologicznych.  Jest aktywnie zaangażowana w pracę Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), zajmującej się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej. 
Prowadzi wykład: