Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Jarosław Sławek prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek jest Kierownikiem Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku oraz Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem ponad 150 prac w czasopismach zagranicznych i polskich oraz wielu rozdziałów w podręcznikach. Jego główne zainteresowania koncentrują się wokół zaburzeń ruchowych i chorób neurodegeneracyjnych. Od 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest współredaktorem naczelnym czasopisma Neurologia Neurochirurgia Polska oraz Redaktorem serwisów internetowych PTN (także o charakterze edukacyjnym: www.neuroedu.pl), a także organizatorem licznych konferencji edukacyjnych i naukowych.