Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Halina Cichoż-Lach prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od początku kariery zawodowej jest związana z Kliniką Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie, której obecnie jest kierownikiem. W 2012 roku z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora. 
Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa lubelskiego w dziedzinie gastroenterologii
Jej dorobek naukowy obejmuje 285 publikacji i doniesień zjazdowych, index Hirscha = 16.