Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Beata Kasztelan-Szczerbińska dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych

Autor
61 publikacji, 3 rozdziałów w podręcznikach oraz 113 prac prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Nauczyciel akademicki - od 1992 r. prowadzi zajęcia na wydziale lekarskim, w tym English Division, w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Członek Editorial Board 4 czasopism zagranicznych: World Journal of Hepatology
 
Recenzent 36 publikacji w czasopismach międzynarodowych: Alcohol and Alcoholism, The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, BMJ: British Medical Journal, Gastroenterology Review, World Journal of Hepatology, World Journal of Radiology, Human and Experimental Toxicology, World Journal of Gastroenterology, PLoS ONE. 

Tłumacz 10 rozdziałów w podręcznikach: Gastroenterologia i hepatologia. Gabriele Bianch Porro i in., Wydawnictwo Czelej 2003; Gastroenterologia i choroby wątroby: postępy w terapii. Theodore M. Bayless, Anna Mae Diehl. Red. nauk. wyd. pol. Barbara Skrzydło-Radomańska, Czelej 2006.