Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Anna Piekarska dr hab. n. med.

Dr hab. med. Anna Piekarska, Profesor UM - absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób zakaźnych. Od 1993 roku zatrudniona w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szpitalu im dr Biegańskiego w Łodzi. Obecnie Kierownik Kliniki i Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych oraz Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych dla województwa łódzkiego. Od kilku lat prowadzi nadzór nad leczeniem pacjentów zakażonych HIV a także chorych zakażonych wirusami zapaleń wątroby HBV i HCV. Poza działalnością lekarską szkoli studentów i lekarzy w zakresie chorób zakaźnych.