Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Anita Gąsiorowska prof. dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez wiele lat związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad patogenezą, przebiegiem klinicznym i leczeniem chorób trzustki, w tym zwłaszcza nad zaburzeniami funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson prowadziła badania dotyczące różnych postaci choroby refluksowej przełyku, które stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz redaktorem naczelnym Gastroenterologii Praktycznej.