Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Aleksandra Lesiak prof. dr hab. n. med.

Prof. Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak to absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskała w 2001 roku, a tytuł specjalisty w roku 2007. W 2018 roku uzyskała tytuł profesora. Obecnie pracuje w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej i jest koordynatorem Dermatologii dla Dzieci UM w Łodzi. Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak ma na swoim koncie liczne publikacje prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz wiele doniesień naukowych. Jest członkiem Zarządu Głównego European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, wiceprzewodniczącą sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), sekcji Onkologicznej PTD oraz sekretarzem sekcji Dermatologii Estetycznej PTD jak również członkiem European Society for Dermatological Resarch (ESDR) i American Academy of Dermatology (AAD). Wielokrotnie otrzymywała stypendia na prezentację wyników badań własnych podczas zjazdów naukowych przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2009), oraz American Academy of Dermatology (2010), Stypendium habilitacyjne L’OREAL Polska dla Kobiet i Nauki (2011) i Supertalent w medycynie w 2012 roku a także liczne nagrody J. M. Rektora Uniwersytetu medycznego w Łodzi.
Jako doświadczony lekarz i wykładowca ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się, poznawania najnowszych technik zarówno leczenia pacjentów jak i szkolenia studentów, rezydentów, lekarzy. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez kolejne publikacje, szkolenia i kursy.