Pacjent podstawowej opieki zdrowotnej oczami lekarza specjalisty

Adam Antczak prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. med. Adam Antczak – specjalista pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 
Prof. dr hab. med. Adam Antczak ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzował się w 1994 roku, habilitował w 2005 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie pracy Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta Komorowskiego w 2014.
 
Odbył staże naukowe w Department of Thoracic Medicine, Brompton Hospital, London (1999–2001). Uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I st. (1995) oraz z pulmonologii II st. (2002). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1995–1996), Fundacji Jakuba hr. Potockiego w Imperial College w Londynie (1999–2000).